Kamu Hizmeti Komsiyonu’nu Alkışlıyoruz

Ekonomik bir sivil toplum örgütü olarak bizler, kamudaki ikinci iş yasağına rağmen, yaptırım görmeyen kamu personelinin ikinci iş yaparak kaçak ekonomiye katkı yaptığını ve haksız rekabeti körüklediğini çok uzun zamandır dile getiriyoruz.  Sabırla bu konuda tepki vermeye devam ederken öğrendiğimiz bir haber bizlere ülkemizde adaletin ve hukukun üstünlüğünün hala var olduğunu ve doğru icraatlar yapılabileceğini de gösterdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun  bir kamu çalışanı doktoru görevinden men  eden kararını alkışlıyoruz.

Ülkemizde Kamu Hizmeti Komisyonu geçmişten beridir torpil ve çeşitli usulsüzlükler ile birlikte anılırken, burada uyguladığı bu karar devrim niteliğinde olmakla birlikte, Yüksek İdare Mahkemesi’nden aynı karar çıkması halinde kamu sağlık çalışanları için emsal teşkil edecektir.

Yıllardır heba edilen kamu kaynakları, ikinci iş, disiplinsizlik, siyasi rüşvet ve kişisel çıkarlar için kalitesi düşen kamu hizmeti hepimiz rahatsız etmektedir. Burada harcanan bu ülkede çalışan herkesin alın terinin karşılığıdır. Özellikle kamunun her alanında karşımıza çıkan ikinci iş sorununa, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu kararının örnek olmasını temenni ediyoruz.

Görevini ifa etmeyen, disiplinsizlik yapan, görevini kötüye kullanan kamu çalışanları ile ilgili disiplin soruşturmalarının açılmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

 

Daha adaletli, daha yaşanır, hukukun üstünlüğünün gerçek anlamda var olduğu refah günlerin ülkemize gelmesi için Genç İş Adamları Derneği olarak bizler çalışmaya devam edeceğiz.  Bundan sonra da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ikinci iş yasağını delen kamu personeli için atacağı adımları yakından izleyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

 

 

ASRIN PROJESİ ASRIN HÜSRANI OLMASIN

“Asrın Projesi” olarak adlandırılan Türkiye’den su altından asma sistemi ile borularla Kıbrıs’ın Kuzeyine su getirilmesi projesinin ülke genelinde ve yönetiminde yaratmış olduğu kaosu hayretle izlemekle birlikte, hükümet yetkililerini bu duruma profosyonel bir yaklaşım sergilemeleri için göreve çağırıyoruz.

Yapımı 4 yıl gibi bir sürede tamamlanan ve bu süre zarfında nasıl yönetileceği çoktan netleşmiş olması gereken bu projenin ülke ekonomisine yapacağı olumlu katkıların konuşulması gerekirken hükümetin suyun yönetimi ile ilgili sağlıklı karar üretememesi toplumsal huzuru bozmakta ve ülkedeki kurum kuruluş ve stölerin neredeyse gruplaşmasına yol açmaktadır. Ülkenin yönetim kadrosunun başında olan Sayın Başbakanımızın da yapmış olduğu “Özel şirket insanların alım gücü konusunda duyarlı davranmaz” gibi talihsiz bir açıklamadan ötürü de hayal kırıklığı yaşadığımızı belirtmek isteriz.

Kuzey Kıbrıs GİAD olarak daralan ve gittikçe kötüye giden ülke ekonomisini kalkındırmak için atılacak olumlu adımları yakından takip etmekle birlikte desteğimizi de her daim belirtmişizdir.

Suyun yönetimi konusunda görüşümüz hükümet yetkililerinin “suyu belediyeler yönetmeli” yaklaşımdan çıkıp yönetimi en iyi şekilde yapabilecek, teknik açıdan en kapsamlı ve gerekli kriterleri sunabilecek işletmenin/işletmelerin bu yönetimi yapabilmesi için gerekli adımları atması gerektiği yönündedir. Projenin Kamu - Özel ortak işletme şeklinde yapılandırılması ülkemiz için hem en dogru adım olacak hem de tamamen güvenini kaybetmiş kamu Kuruluşlarına da yetki devrinde sıkıntı yaşayan halkımız için bir çıkış noktası olacaktır. 

Böyle  bir proje ülkemiz için bir ilk olabilir ama unutulmamalıdır ki dünyada gelişmiş ülkeler olup bu projeleri yönetmiş sayısız işletme vardır. En doğru adım suyu yönetebilecek yetkinlikte olan kurumların katılacağı bir ihale ile doğru işletmeyi bulup bu projenin ülke ekonomisine ciddi ve olumlu anlamda etki etmesini sağlamak olacaktır.

Aynı zamanda üzülerek belirtmek isteriz ki toplum tarafından ülkedeki kamu kuruluşlarına olan güven ve saygı bitmiş durumdadır. Kamunun vatandaşa verimli hizmet verememesi, her seçim döneminde kamu kurumlarının bir oy kapısı olarak görülmesi ve bu şekilde halkın gözü önünde kamuya alım yapılması ve her dönem yapılmayacak diye sözler verilse de siyasi rant uğruna yapılan  atamalar gittikçe kötüleşen durumu özetlemektedir.

 

Gün geçtikçe kötüye giden ve kısır bir döngü içinde çıkmaza giren ülke ekonomisini kalkındırmak, genişletmek için atılacak her adıma destek verdiğimizi belirtir, bu projenin ülke ekonomisi için “hayat suyu” niteliğinde olduğunu hatırlatmak ister ve yetkilileri koltuklarını değil ülke geleceğini düşünerek hareket etmeye davet ederiz.